Dịch vụ của Chúng tôi

Năng lực cốt lõi và thế mạnh của Beautiful Mind Consulting là phát triển và xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn về quản trị, truyền thông nội bộ qua các phương tiện giải trí.

Tư vấn và thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp

 • Cung cấp & thiết kế các chương trình huấn luyện qua phương tiện giải trí như phim ảnh, games...Cùng các hoạt động tương tác: trò chơi, diễn kịch, thảo luận, làm việc nhóm…
 • Cung cấp & thiết kế các chương trình huấn luyện kỹ năng mềm, truyền thông nội bộ qua phương tiện giải trí

Chương trình huấn luyện kỹ năng mềm tiêu chuẩn

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng quản lý xung đột
 • Kỹ năng làm việc đội nhóm 
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý rủi ro
 • Kỹ năng tư duy tích cực
 • Kỹ năng huấn luyện (coaching)
 • Kỹ năng sống và tư duy tích cực 
 • Phụ nữ và thuật lãnh đạo
 • Hệ thống quản lý Balance Corecard
 • Phương pháp vượt qua nỗi sợ để thành công
 • Hiểu người để thành công trong giao tiếp

Công cụ hun luyn & tư vn

 • Bizgame: truyền thông/huấn luyện qua các game tương tác mô phỏng các tình huống trong kinh doanh với nhiều chủ đề khác nhau: Marketing; Quản lý và phát triển nguồn lực; Truyền thông chiến lược; Phương pháp thực thi chiến lược kinh doanh thành công; Tạo liên kết và sự đồng thuận nội bộ.
 • Educine: là hình thức huấn luyện các kỹ năng mềm và truyền thông quản trị qua điện ảnh bằng phương pháp dẫn dắt các vấn đề quản trị hay nội dung bài học qua các tình huống trong các trích đoạn phim và liên hệ với thực tiễn của từng người tham dự hay của công ty.

Phương pháp

Phương pháp lấy người học làm trung tâm. Người tham dự rút ra bài học từ Trải nghiệm các hoạt động mô phỏng, trò chơi vận động, hay qua thưởng thức một trích đoạn phim, kịch... qua đó Ngộ ra (nhận ra) vấn đề/nội dung/thông điệp được chuyển tải và từ đó tự tìm ra giải Pháp để thực hiện và ứng dụng các kiến thức đã lĩnh hội.

GIỚI THIỆU

Nổi bật

Xem nhiều nhất

Educine là gì?

Educine là hình thức huấn luyện và truyền thông quản trị thông qua các trích đoạn phim, bằng cách dẫn dắt, thảo luận các vấn đề quản trị hay các chủ đề học thuật có liên quan từ các tình huống trong phim và liên hệ với thực tiễn của từng người tham dự hay giải quyết một vấn đề cụ thể của tổ chức.

Xem thêm

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn Trí Tuệ Đẹp
Tòa nhà DHouse, Tầng 5, Phòng 502, 39 Nguyễn Thị Diệu, P. 6, Q. 3, TP. HCM
ĐT: (84-28) 3929 2242 - Fax: (84-28) 3929 2242
Email: info@educine.vn
Website: www.educine.vn

Facebook Fanpage